Bedrijf voor groenvoorziening

Privacy Policy

Welkom op https://bvgroenvoorziening.be (de “Site”). We begrijpen dat privacy online belangrijk is voor gebruikers van onze site, vooral bij het zakendoen. Deze verklaring regelt ons privacybeleid met betrekking tot de gebruikers van de Site (“Bezoekers”) die een bezoek brengen zonder zaken te doen en Bezoekers die zich registreren om zaken te doen op de Site en gebruik maken van de verschillende diensten die worden aangeboden door
Bedrijf voor Groenvoorziening (gezamenlijk “Diensten”) (“Geautoriseerde Klanten”).

“Persoonlijk identificeerbare informatie”

verwijst naar alle informatie die de persoon op wie dergelijke informatie betrekking heeft identificeert of kan worden gebruikt om de persoon te identificeren, contact op te nemen of te lokaliseren, inclusief maar niet beperkt tot naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, financiële profielen, sociale zekerheid nummer en creditcardgegevens. Persoonlijk identificeerbare informatie omvat geen informatie die anoniem wordt verzameld (dat wil zeggen zonder identificatie van de individuele gebruiker) of demografische informatie die niet verband houdt met een geïdentificeerd individu.

Welke persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld?

We kunnen basisgegevens over het gebruikersprofiel van al onze bezoekers verzamelen. We verzamelen de volgende aanvullende informatie van onze geautoriseerde klanten: de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het adres, profielinformatie op sociale media,

Welke organisaties verzamelen de informatie?

Naast onze directe verzameling van informatie kunnen onze externe dienstverleners (zoals creditcardmaatschappijen, clearinghouses en banken) die diensten als krediet-, verzekerings- en escrow-diensten kunnen leveren, deze informatie verzamelen van onze bezoekers en geautoriseerde klanten. Wij hebben geen controle over de manier waarop deze derden dergelijke informatie gebruiken, maar we vragen hen wel bekend te maken hoe zij de persoonlijke informatie gebruiken die aan hen wordt verstrekt door Bezoekers en Geautoriseerde Klanten. Sommige van deze derde partijen kunnen tussenpersonen zijn die uitsluitend als schakels in de distributieketen fungeren en de aan hen verstrekte informatie niet opslaan, bewaren of gebruiken.

Hoe gebruikt de site persoonlijk identificeerbare informatie?

We gebruiken persoonlijk identificeerbare informatie om de site aan te passen, om passende serviceaanbiedingen te doen en om aan koop- en verkoopverzoeken op de site te voldoen. We kunnen bezoekers en geautoriseerde klanten een e-mail sturen over onderzoeks- of aankoop- en verkoopmogelijkheden op de site of informatie met betrekking tot het onderwerp van de site. We kunnen ook persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken om contact op te nemen met bezoekers en geautoriseerde klanten als reactie op specifieke vragen, of om gevraagde informatie te verstrekken.

Met wie mag de informatie gedeeld worden?

Persoonlijk identificeerbare informatie over geautoriseerde klanten kan worden gedeeld met andere geautoriseerde klanten die potentiële transacties met andere geautoriseerde klanten willen evalueren. We kunnen geaggregeerde informatie over onze bezoekers, inclusief de demografische gegevens van onze bezoekers en geautoriseerde klanten, delen met onze aangesloten instanties en externe leveranciers. We bieden ook de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van informatie of om gecontacteerd te worden door ons of door een bureau dat namens ons handelt.

Hoe wordt persoonlijk identificeerbare informatie opgeslagen?

Persoonlijk identificeerbare informatie verzameld door Bedrijf voor Groenvoorziening wordt veilig opgeslagen en is niet toegankelijk voor derden of werknemers van Bedrijf voor Groenvoorziening, behalve voor gebruik zoals hierboven aangegeven.

Welke keuzes hebben Bezoekers met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verspreiden van de informatie?

Bezoekers en geautoriseerde klanten kunnen zich afmelden voor het ontvangen van ongevraagde informatie van of gecontacteerd te worden door ons en/of onze leveranciers en aangesloten instanties door te reageren op e-mails zoals aangegeven, of door contact met ons op te nemen via info@bvgroenvoorziening.be

Cookies

Een cookie is een reeks informatie die een website op de computer van een bezoeker opslaat en die de browser van de bezoeker aan de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert.

Wij gebruiken “cookies” om informatie te verzamelen. U kunt uw browser opdracht geven alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk bepaalde delen van onze Dienst niet gebruiken.

Worden er cookies gebruikt op de site?

Cookies worden om verschillende redenen gebruikt. Wij gebruiken Cookies om informatie te verkrijgen over de voorkeuren van onze Bezoekers en de diensten die zij selecteren. We gebruiken cookies ook voor veiligheidsdoeleinden om onze geautoriseerde klanten te beschermen. Als een geautoriseerde klant bijvoorbeeld is ingelogd en de site langer dan 10 minuten niet wordt gebruikt, loggen we de geautoriseerde klant automatisch uit. Bezoekers die niet willen dat er cookies op hun computer worden geplaatst, moeten hun browser zo instellen dat cookies worden geweigerd voordat ze https://bvgroenvoorziening.be gebruiken, met als nadeel dat bepaalde functies van de website mogelijk niet goed functioneren zonder de hulp van cookies.