Bedrijf voor groenvoorziening

Onze diensten

Snoeien en vellen van bomen

Video afspelen

Behoud van gezondheid en veiligheid

Het vellen van bomen kan nodig zijn om verschillende redenen, zoals het verwijderen van zieke of beschadigde bomen, het creëren van ruimte voor nieuwe bouwprojecten, het verminderen van schaduw in specifieke gebieden of het elimineren van overlast door wortels of bladafval. Het is belangrijk om een professionele boomverzorger in te schakelen om het vellen van bomen veilig en efficiënt uit te voeren, rekening houdend met de juiste technieken en gereedschappen.

Expertise en creativiteit

Bij Bedrijf voor Groenvoorziening kan u rekenen op meer dan 22 jaar expertise.

Aanbrengen van grondverbeteringen

Grondverbeteringen kunnen nodig zijn wanneer de bodemstructuur slecht is, de drainage problematisch is of de voedingsstoffen niet optimaal zijn.

Snoeien en vellen

Het snoeien en vellen van bomen vereist zorgvuldige overweging en naleving van de geldende regelgeving en veiligheidsnormen om ervoor te zorgen dat het welzijn van de boom en de veiligheid van de omgeving worden gewaarborgd.

01

Snoeien van bomen

Het verwijderen van dode, beschadigde of zieke takken kan helpen bij het voorkomen van verdere schade aan de boom en het verminderen van het risico op vallende takken. Daarnaast kan snoeien de vorm van de boom verbeteren, de lichtinval bevorderen en de luchtcirculatie verbeteren, wat bijdraagt aan de algemene gezondheid van de boom.

02

Vellen van bomen

Het vellen van een boom vereist een zorgvuldige planning en uitvoering. Voordat het vellen begint, moet een grondige beoordeling van de boom en de omgeving worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de staat van de boom, mogelijke risico's, nabijgelegen structuren en eventuele beperkingen die van invloed kunnen zijn op het vellenproces.

Na het vellen van de boom zullen we ook de takken en stammen opruimen en afvoeren, zodat je tuin schoon en opgeruimd achterblijft.

03

Bouwrijp maken van perceel

het bouwrijp maken van een perceel is een cruciale fase in het bouwproces. Het zorgt ervoor dat de grond geschikt is voor de bouw en dat de benodigde infrastructuur aanwezig is. Door het egaliseren van de grond, het aanleggen van nutsvoorzieningen en het verwijderen van bestaande structuren wordt een solide basis gelegd voor het succesvol realiseren van bouwprojecten.

Wil jij al onze projecten ontdekken?